در حال حاضر 46 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

مهاجرت به کانادا - تجاری

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

مهاجرت به کانادا - تجاری

طبق آخرین آمار اداری مهاجرت و مصاحبه های وزیر مهاجرت، دولت کانادا اولویت اصلی خود را در جهت آوردن سرمایه گذاران و تجار به کانادا قرار  داده است. این شامل ارزیابی سریع پرونده و همچنین خدمات بعد از گرفتن اقامت کانادا است. در این نوع مهاجرت تمام  فرزندانتان که زیر ۲۲ سال می باشند می تواند همزمان با شما مهاجرت کنند.


کلا به سه طریق می توان تحت عنوان Business Class جهت مهاجرت از طریق تجاری اقدام کرد.
  

 

.
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
Feb 22 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB