در حال حاضر 48 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

کارآفرینی - کبک

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

کارآفرینان (Entrepreneurs)

افراد واجد شرایط:
  باید حداقل دو سال تجربه تمام وقت در اداره یک بیزنس قانونی سود ده را دارا بوده و این تجربه را در طی حداکثر پنج سال قبل از اقدام به مهاجرت کسب کرده باشند. بیزنس مذکور می‌تواند صنعتی، کشاورزی، یا بازرگانی باشد و متقاضی باید (به تنهایی یا به اتفاق همسرش) اختیار و مالکیت حداقل یک‌ چهارم سهام آن را دارا باشد. مسئولیت‌ها و وظایفی که در طی دو سال سابقه کار بر عهده متقاضی بوده‌ است باید زمینه‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت، و کنترل مواد، منابع مالی، و منابع انسانی را دربربگیرد.


 دارایی خالص منقول و غیر منقول متقاضی (به تنهایی یا در جمع با دارایی همسر) که به صورت قانونی کسب شده است نباید از ۳۰۰ هزار دلار کانادا کمتر باشد.


عوامل دیگری نظیر سن متقاضی (و در صورت لزوم سن همسر متقاضی)، توانمندی‌های زبانی، و مدت و نوع آموزش‌ها و تحصیلات ایشان، و اطلاعاتی که از استان کِبک دارند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.


اقامت دائمی که کارآفرینان کسب می‌کنند مشروط بوده و برای تثبیت آن باید شرایط زیر در طی سه سال پس از ورود ایشان به کِبک و حداقل برای مدتی یک ساله احراز شود:
فرد کارآفرین باید بیزنسی صنعتی، کشاورزی، یا بازرگانی به ارزش حداقل ۱۰۰ هزار دلار کانادا را در کِبک ایجاد کرده یا خریداری نماید.
 فرد کارآفرین باید در اداره بیزنس مذکور به صورت فعال مشارکت داشته باشد.
 بیزنس مورد نظر باید حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت (۳۰ ساعت کار در هفته) را برای ساکنین کِبک (البته کسانی به غیر از خود فرد یا افراد خانواده وی) فراهم کند. 

سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر یاری رسان شما جهت کارآفرینی خواهد بود.

 

.
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
Feb 22 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB