در حال حاضر 44 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

مهاجرت به کانادا - تخصص

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

مهاجرت از طریق تخصص به دو صورت انجام می پذیرد :

۱- متخصص از طریق کبک

۲- نیروی متخصص از طریق فدرال

۳- متخصصین فنی و حرفه ای

 

.
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
Feb 22 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB