در حال حاضر 48 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

مهاجرت به کانادا - استانی

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 

مهاجرت به كانادا - استاني

هر کدام از استان های کانادا دارای برنامه های خاص برای پذیرش مهاجر هستند. در تمام این برنامه ها باید اول نظر مثبت استان مربوطه را جهت اقامت در آن استان دریافت کرده و بعد از آن جهت طی مراحل نهائی مهاجرت از طریق دولت فدرال اقدام کرد. در صورت مثبت بودن نظر استان ، تقریبا" در اکثر موارد نظر دولت فدرال مثبت خواهد بود مگر اینکه اقدام کننده مشکل پزشکی و یا سوء پیشینه کیفری داشته باشد.

 

.
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
Feb 22 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB