در حال حاضر 18 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

ویزا کاری

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

یکی از شیوه های اخذ اقامت موقت ، ویزا کار می باشد. متقاضیان می بایستی از کارفرما یک پیشنهاد شغلی داشته و از دولت کانادا نیز مجوز رسمی و قانونی کار داشته باشند که کارفرمایان موظف می باشند نسبت به اخذ آن ، بر اساس شرایط و قوانین پیش رو اقدام لازم به عمل آورند.

اجازه یا ویزای کار به مدت ۶ ماه و یا بر اساس مدت زمان قرارداد فیمابین کارفرما و کارگر و تحت شرایطی برای مشاغل خاص صادر می شود و در بعضی موارد تا حداکثر ۳ سال قابل تمدید است. شرط اعطای آن ، بجز داشتن پیشنهاد کتبی و معتبر کار ( Job Offer ) این است که کارفرما ثابت کند هیچ کدام از مقیمان و ساکنان جویای کار در کانادا ، قادر به انجام آن نیستند. برای اثبات این موضوع ، کارفرما باید از اداره منابع انسانی ( Human Resource Centre ) در کانادا گواهی داشته باشد که گاهی گرفتن این گواهی چند ماه طول می کشد.

متقاضیانی که دارای ویزا کار در این برنامه بوده و سابقه کار حداقل دو ساله در کانادا داشته باشند ، تحت شرایطی امکان این را دارند که جهت اقامت دائم خود اقدام نمایند که در بخش مربوطه توضیح داده شده است.

 

.
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
Feb 22 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB