در حال حاضر 39 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

ویزا توریستی

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

سالانه ۳۵ میلیون نفر از کانادا بازدید می کنند .وزارت مهاجرت و شهروندي کانادا بازديدكنندگان را كساني تعريف مي كند كه قصد دارند براي زمان موقتي وارد كانادا شوند. تمامي اين بازديد كنندگان مي بايست تقاضاي ویزای توریستی كنند بعلاوه،‌ بازديدكنندگان نبايد داراي سوابق سوء پيشينه بوده و يا در معرض خطرات امنيتي قرار داشته باشند. آنها بايد از سلامت كامل جسماني و از منابع مالي كافي براي اداره نمودن خود در طول اقامتشان در كانادا برخوردار باشند.


دارا بودن رواديد گردشگري معتبر به اين معنا نخواهد بود كه در محل ورود، مأموران اداره مهاجرت حتماً بايد به فرد اجازه ورود بدهند. تمامي اين افراد بايد مأموران را قانع كنند كه ورود آنها به كانادا ماهيتي موقت دارد.

رواديدهاي گردشگري مي توانند با مجوز يك بار ورود، چند بار ورود و يا اهداف ترانزيتي باشند. در صورت نياز، رواديدهاي گردشگري بايد از اداره مهاجرت كانادا در خارج از اين كشور تقاضا شوند. تقاضاي تمديد مدت اين نوع رواديدها فقط در داخل خاك كانادا امكان پذير هستند. بصورت يك قاعده كلي گردشگران (توريستها) به مدت ۶ ماه مجوز ورود مي گيرند.


رواديدي كه چند باره هستند اجازه ورود به كانادا را به دفعات مكرر ميدهند. چنين ورودهايي فقط قبل از اتمام مدت اعتبار رواديد قابل انجام هستند.

داشتن دعوت نامه ، ارائه مدارکی دال بر توانائی متقاضی جهت پوشش دادن به هزینه های خود در طول اقامت در کانادا ، مدارکی دال بر اینکه متقاضی قبل از پایان مهلت اعتبار ویزا خود به کشورش باز خواهد گشت و مدارک حمایت کننده دیگر ، از جمله موارد مورد نیاز در هنگام اقدام می باشد.

 

.
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
Feb 22 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB